Τελευταία νέα
Αρχική Πιστοποιητικά

   Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Από το γραφείο μας αναλαμβάνεται η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίων άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά.

Από 10-1-2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για αγοροπωλησίες ακινήτων (κατοικίες, διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι) άνω των 50,00  τ.μ. Από τον Ιανουάριο του 2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και για μισθώσεις ακινήτων. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για νεόδμητα και υφιστάμενα ακίνητα. Εξαιρούνται κτήρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. 

Τα ακίνητα με βάση τα πιστοποιητικά θα κατατάσσονται σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης (Α+,Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η), και θα προτείνεται η υλοποίηση εργασιών για τη μείωση της κατανάλωσής τους (π.χ. αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση καυστήρα), χωρίς να είναι υποχρεωτική η υλοποίηση τους. Οι παραπάνω εργασίες μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ". Στα νεόδμητα κτήρια η επιθεώρηση αποσκοπεί στον έλεγχο της εφαρμογής της ενεργειακής μελέτης κατά ΚΕνΑΚ, όπου όταν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της μελέτης, θα πρέπει να εκτελούνται πρόσθετες εργασίες με σκοπό την επίτευξη των προδιαγραφών της μελέτης.  

Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου προηγείται αυτοψία  και διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης.

     Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης:

 

                   Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ)

                   Αριθμός οικοδομικής άδειας (για κτίρια μετά το 1983)

                   Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη)

                   Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου που βρίσκεται το κτήριο

                  Προαιρετικά και εφόσον υπάρχουν, απαιτούνται επίσης:

                  Δήλωση Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου

                  Μελέτη θερμομόνωσης

                  Τίτλος ιδιοκτησίας

                  Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων της ιδιοκτησίας 

                  Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της θέρμανσης 

Κατά την επιθεώρηση ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει  να έχει  πρόσβαση  σε όλους  τους  εσωτερικούς                   χώρους του κτηρίου (κύριους,  βοηθητικούς,  αποθήκες  κλπ)  καθώς και στον περιβάλλοντα ή κοινόχρηστο χώρο             του κτηρίου.

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Σάββατο, 03 Αυγούστου 2013 22:37)